top of page

Terms and conditions

תנאי שימוש

כללי

אתר אפרת ברק | חדשנות חומרית ("האתר") מופעל ע"י אפרת ברק ("המפעילה"), בכתובת אינטרנט www.efratbarak.com ומטרתו פרסום ניסיון, שירותים ותוכן של ו/או מוצעים על ידי המפעילה.

הגלישה באתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון ותנאי שימוש אלו ("התקנון"). אנא קרא את התקנון בקפידה, שכן הגלישה באתר וביצוע פעולות בו מעידים על הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון, והוא מהווה חוזה מחייב בינך לבין המפעילה.

האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני כל המינים באופן שווה.

מדיניות פרטיות

הסכמה לקבלת דברי פרסומת – במועד מסירת פרטי המשתמש, לרבות הרשמה לאתר ו/או מסירת כתובת מייל המשתמש מסכים ומאשר למפעילת האתר לשלוח אליו בכל אמצעי תקשורת ועל פי שיקול דעתה הודעות מכל סוג בקשר לפעילותו ו/או לפעילות האתר, לרבות הצעות לשירות ו/או דיוור פרסומי מכל סוג שהוא ו/או הודעות מערכת ו/או הודעות שירות ו/או הודעות אחרות ללקוחות. מידע אישי זה לא ייחשף ולא ייעשה בו שימוש נוסף למטרות שיווקיות ללא רשות.

בנוסף, ניתן יהיה להשתמש במידע אישי זה למטרות סקר שוק וניתוח משתמשים באתר. באם תבקש להסיר בכל עת את פרטייך האישיים מרשימת התפוצה של המפעילה, אנא צרו קשר באמצעי התקשורת המופיעים בסוף תקנון זה.

המפעילה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. במקרים שאינם בשליטת המפעילה ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהא המפעילה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שייגרם ללקוח, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה.

דין וסמכות שיפוט

פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד ולבית המשפט המוסמך באחד מהמחוזות תל אביב-יפו, חיפה, ירושלים או ב"ש תהא מסורה סמכות השיפוט הבלעדית.

קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני באתר זה הינן רכושה הבלעדי של המפעילה.

אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מאתר זה, אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם המפעילה.

יודגש, כי תיתכן אפשרות שבמידע המופיע באתר זה נפלו טעויות כלשהן בתום לב, וכן טעויות שנגרמו עקב חדירה של גורמים מזיקים למערכת, כל זאת למרות שהמפעילה פועלת על מנת למנוע זאת. המפעילה לא תהיה אחראית לנזק שנגרם עקב טעויות כאמור. במקרה ונתקלתם בטעות כלשהי אנא צרו קשר באמצעי התקשורת המופיעים בסוף תקנון זה.

יצירת קשר

בכל שאלה ו/או בירור לגבי השירותים והמידע, וכן בכל פנייה אחרת בעניין פגיעה בזכות או תוכן פוגע, יש ליצור קשר באמצעות כתובת מייל efratbarak.eb@gmail.com או מספר טלפון: 050-5770697.

bottom of page